Επικαιρότητα

Ελληνικά

Το Επιμελητήριο Εύβοιας συνεχίζοντας την ενημέρωση των μελών του για τα πυρόπληκτα δάνεια, γνωρίζει στους επιχειρηματίες τις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου για τα πυρόπληκτα δάνεια παύει να ισχύει.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας συνεχίζοντας την ενημέρωση των μελών του για τα πυρόπληκτα δάνεια, γνωρίζει στους επιχειρηματίες τις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου για τα πυρόπληκτα δάνεια παύει να ισχύει.

Ετσι και σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (αρ. πρωτ. Οικ. 2/87270/0025/30.11.2017),  η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν ισχύει ιδίως στις εξής περιπτώσεις :

α/ Στην περίπτωση που η Τράπεζα παρακράτησε υπό μορφή ενεχύρου μέρος ή όλο το ποσό του πυρόπληκτου δανείου σε νέα κεφάλαια κίνησης.

β/ Σε περίπτωση που μετά τη σύναψη του πυρόπληκτου δανείου η Τράπεζα μετέβαλε (αύξησε ή περιόρισε) τις εμπράγματες ή ενοχικές εγγυήσεις του δανείου (δηλαδή τις υποθήκες, τα ενέχυρα κλπ).

Αίτημα για την διατήρηση των Υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Ερέτρια και στην περιοχή Κανήθου στη Χαλκίδα.

  Αίτημα για την διατήρηση των Υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Ερέτρια και στην περιοχή Κανήθου στη Χαλκίδα. 

Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών Οκτωβρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Παράταση 6 μηνών δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων

δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013. Η προθεσμία λήγει στις 3

Νοεμβρίου και θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η

πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.τ.Ε.

Aπόφαση ανάσα για τις εταιρείες και επιχειρήσεις, που έχουν περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης εξέδωσε το Συμβούλιο της

Επικρατείας. Εφεξής, οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να δικάζουν ανέξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια τις φορολογικές και

τελωνειακές υποθέσεις των πτωχευμένων εταιρειών, ενώ παράλληλα μπορεί να ζητήσουν και τη χορήγηση του ευεργετήματος

πενίας, προκειμένου να μην καταβληθούν τα προβλεπόμενα παράβολα, κ.λπ. Για να δικαστεί μία έφεση στο Συμβούλιο της

Επικρατείας, επί φορολογικής ή τελωνειακής υπόθεσης, που έχει ασκήσει σύνδικος πτώχευσης (μετά από πτώχευση εταιρείας ή

επιχείρησης) δεν οφείλει πλέον να καταβάλει το 20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, όπως προβλέπει η

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Airbnb

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Airbnb

Οι πρώτοι έλεγχοι θα διενεργηθούν αρχές Δεκεμβρίου και όσοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά

πρόστιμα που φθάνουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ. Αυστηρές και σε βάθος είναι οι έλεγχοι της εφορίας στους ιδιοκτήτες ακινήτων

που μισθώνουν ακίνητα βραχυχρόνιας διαμονής μέσω Airbnb, Booking.com, HomeAway κτλ. Οι πρώτοι έλεγχοι θα διενεργηθούν

αρχές Δεκεμβρίου και όσοι δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα που φθάνουν ακόμα και τα

5.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) περιλαμβάνει όλα

εκείνα τα στοιχεία-κωδικούς ώστε να είναι εφικτή η καταγραφή της ενοικίασης των εν λόγων ακινήτων και κατ’ επέκταση των εισο-

ΕΦΚΑ: ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΦΚΑ: ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές των μη μισθωτών από την 1/1/2017 και μετά συμψηφίζονται μέσω της διαδικασίας της

ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι

χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. Σε νέα εγκύκλιό του, που παρέχει οδηγίες για το θέμα αυτό, ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι σε

περίπτωση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση των εισφορών, αυτό το υπόλοιπο μπορεί να παραμείνει στον

λογαριασμό του ασφαλισμένου προκειμένου να συμψηφισθεί με εισφορές επόμενων μηνών εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από

τον ασφαλισμένο μέσα σε ένα δίμηνο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ε4 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ε4 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ.54891/Δ1.18905 με την οποία παρατείνεται για το έτος 2018, η προθεσμία της παρ. 5.15 του

άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ.

32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.

Σελίδες