Αρχείο - Οκτ 2009

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Οκτώβριος 5

Αποστολή Υδραυλικών στην Ιταλία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ


Την περίοδο 28.11 – 12.12.09 το Σωματείο των Υδραυλικών στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci και με την οργανωτική στήριξη του Επιμελητηρίου θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά εκπαιδευτική αποστολή στην Ιταλία.

Ειδικότερα 20 υδραυλικοί με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.

Οκτώβριος 2

Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών.


Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009 όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.

Λίγα Λόγια για το πρόγραμμα:

Τι χρηματοδοτείται:


Επενδυτικά σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στι