Αρχείο - Σεπ 7, 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ & ΟΑΕΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ.

 Στα πλαίσια της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης και της εξοικονόμησης πόρων και στελεχιακού δυναμικού το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Δ.Ο.Υ (Ιστιαίας Κύμης Καρύστου Λίμνης) του Νομού Ευβοίας.

Δελτίο Τύπου ΙΝΚΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας για διαγραφή χρεών Δανειοληπτών.

Άλλη μία σημαντική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου η υπ’ αριθ. 39/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αιτωλικού

που εκδόθηκε στις 25-6-2012 διέγραψε τα χρέη δανειολήπτη κατά 93366% και συγκεκριμένα για χρέος στις τράπεζες συνολικού ποσού 180.89112 Ευρώ θα καταβάλει τελικά το ποσό των 12.000 Ευρώ σε 4 χρόνια και θα απαλλαγεί κατά 168.89112 Ευρώ.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση που πέτυχε το μέλος μας μετά από κατευθύνσεις και προτροπή της Νομικού Συμβούλου κας Σοφίας Μαγγιώρου είναι σημαντική διότι επιβεβαιώνει την ορθότητα του Ν.

Αγορανομική Διάταξη αρ. 3/30.8.2012

 

«Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66 της Α.Δ. 7/09

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.Δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (Α΄298) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1.

2) Την

Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14-5-09» (Β΄ 1388) όπως ισχύει.