Αρχείο - Οκτ 24, 2013

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ" ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Οδηγίες στους πολίτες παρέσχε του Καταναλωτή κ.Ευάγγελος Ζερβέας με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες.Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση πως από τις 14/6/2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4164/2013 σύμφωνα με τις οποίες απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των 2000 ευρώ για κοινό λογαριασμό.Ωστόσο για να ισχύσει το εν λόγω ακατάσχετο πρέπει να προηγηθεί δήλωση του καταθέτη προς την τράπεζα με την οποία να προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύσει το ακατάσχετο.

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα μπορούν να λάβουν για 35 μήνες (το χειμώνα) οι εποχιακά απασχολούμενοι κατά παρέκκλιση του μνημονιακού νόμου που καταργούσε το δικαίωμα επιδότησης από φέτος για όσους είχαν επιδοτηθεί για 450 ημέρες την προηγούμενη τετραετία και για 400 ήμέρες από την 01/01/2014.Το επίδομα θα κυμαίνεται στα 360 ευρώ.

ΑΠΟ 1-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Πλησιάζει η πρώτη εφαρμογή των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΣΕ Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει σε εμπόρους και καταναλωτές ότι κατά το νέο νόμοη πώληση εμπορευμάτων ή και η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές επιτρέπονται 4 φορές το χρόνο ως εξής:α)Τακτικές εκπτώσεις β)Ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδοι.Στο πλαίσιο αυτό η φθινοπωρινή ενδιάμεση εκπτωτικοί περίοδος θα ξεκινά την 1 Νοεμβρίου 2013 και θα λήγει 10 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με εξιδίκευση σε συναφή αντικείμενα με τον αγροτικό χώρο υλοποιεί ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού που συγχρηματοδοτείται από το ΕυρωπαΪκό Κοινωνικό Ταμείο σρα πλαίσια του ΕΣΠΑ.