ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015