Ανακοίνωση Διεξαγωγής Σεμιναρίων ΛΑΕΚ.

Οι τίτλοι των Σεμιναρίων η πόλη διεξαγωγής και το συνεργαζόμενο ΚΕΚ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΚ

1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μ..Μ.Ε.

ΑΛΙΒΕΡΙ

ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-MARKETING

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

6.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ

PRAXIS

7.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ- MARKETING

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

PRAXIS

8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

10.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

 
Όλα τα Σεμινάρια είναι των 50 ωρών το καθένα θα διεξαχθούν στους χώρους των αντίστοιχων ΚΕΚ και η διαξαγωγή τους προγραμματίζεται εντός του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009.
 
Όσοι παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα πάρουν το ποσό των 250 € ο καθένας.
 
Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από τα αντίστοιχα ΚΕΚ.