Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cdt)».