ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π"