ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3/15 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ"