Γ.Γ.Π.Σ. – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤ

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών τίθεται από σήμερα 31/10/2012 σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012. Μέσω της εφαρμογής αυτής δίνεται η δυνατότητα στα Φυσικά πρόσωπα όχι μόνο να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012 αλλά και να προβούν σε έλεγχο της ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 πραγματοποιώντας τις απαραίτητες διορθώσεις.

 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 έτους 2012 εφόσον επήλθαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2011. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 30/11/2012.