ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣΥΠ ΑΡΙΘΜ 5/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ