ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Επικαιρότητα: 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ, είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για τη δήλωση απόδοσης του φόρουδιαμονής. Ο φόρος αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρατου επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», ως ακολούθως:

Ανά μήνα : 1° μήνα ( 01/01 έως 31/01 ) μέχρι 28/02, 2° μήνα ( 01/02 έως 28/02 ) μέχρι 31/03, 3° μήνα ( 01/03 έως 31/03 ) μέχρι30/04, 4° μήνα ( 01/04 έως 30/04 ) μέχρι 31/05, 5° μήνα ( 01/05 έως 31/05 ) μέχρι 30/06, 6° μήνα ( 01/06 έως 30/06 ) μέχρι 31/07,7° μήνα ( 01/07 έως 31/07 ) μέχρι 31/08, 8° μήνα ( 01/08 έως 31/08 ) μέχρι 30/09, 9° μήνα ( 01/09 έως 30/09 ) μέχρι 31/10, 10°μήνα ( 01/10 έως 31/10 ) μέχρι 30/11, 11° μήνα ( 01/11 έως 30/11 ) μέχρι 31/12, 12° μήνα ( 01/12 έως 31/12 ) μέχρι 31/01 τουεπόμενου έτους.