ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 3ΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ