ΔΡΑΣΗ 4.2.2. «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Επικαιρότητα: 

  • ΔΡΑΣΗ 4.2.2. «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ΕΜΠΟΡΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη Δράση 4.2.2. «Μεταποίηση , εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν ) του ΠΑΑ 2014-202». Ενισχύονται κλάδοι όπως : Επεξεργασία καπνού, Ζυθοποιία , πυρηνελαιουργεία, παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής κ.α. με ποσοστό έως 50%. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 13η Ιουλίου 2017 και λήγει την 12η Οκτωβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο :  www.agrotikianaptixi.gr   και  www.minagric.gr  και να αποστείλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  me22u174@minagric.gr  .Για ζητήματα που αφορούν  τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  itsergoulas@mou.gr