Δ 42 2018 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ