ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ