Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Get ready for Japan”

Επικαιρότητα: 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας πρόκειται να οργανώσει εκπαιδευτική αποστολή στελεχών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία με σκοπό την την κατανόηση και εκπαίδευση στην ιαπωνική κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα με τίτλο “GetreadyforJapan” αποτελείται από διαλέξεις, εξέταση συγκεκριμένων εταιρικών περιπτώσεων, τακτική διαπραγματεύσεων, κ.λ.π.

 

Ημ/νίες αποστολής:         19-30/11/2018

Προθεσμία αίτησης:         Πέμπτη, 21/6/2018

Αριθμός συμμετεχόντων: 14

Πληροφορίες:                  www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

Σημείοεπαφής:               Mr. Alessandro PERNA, email: a.perna@eu-japan.eu