ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν. ΔΕΛΧΙ