Επικοινωνιακό υλικό για τη Δράση: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος)

Επικαιρότητα: 

Επικοινωνιακό υλικό για τη Δράση: «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος)

 

Για να δείτε το WEB BANNER κάντε κλίκ εδώ:

Για να δείτε το πληροφοριακό γράφημα κάντε κλίκ εδώ:

Για να δείτε το αρχείο κάντε κλίκ εδώ:

Για να δείτε την Αφίσα κάντε κλίκ εδώ: