Επιμελητηριακή Αποστολή στην Ευρώπη.

united-nations-flag.gif

Με οργάνωση του Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών και υπό την αιγίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε. και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Συνδυασμένων Μεταφορών – Οδού Σιδηροδρόμων (U.I.R.R.) την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορευματικών Κέντρων (Europlatforms) την Ιταλική εταιρεία συνδυασμένων μεταφορών CEMAT και την Ελβετική HUPAC πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πολυμελούς επιχειρηματικής αποστολής στην Ιταλία και την Ελβετία. 

Η Αποστολή περιελάμβανε τα εξής σημαντικά σημεία:


1.
 Ημερίδα και επίσκεψη στο πλέον προηγμένο Εμπορευματικό Κέντρο της Ευρώπης (Interporto της Verona) και στο terminal συνδυασμένων μεταφορών της CEMAT.


2. Επίσκεψη στο πιο σύγχρονο terminal συνδυασμένων μεταφορών της HUPAC (Busto-Gallarate – περίχωρα Milano). 

 Hupac_terminal_3.jpg


3. Επίσκεψη και ημερίδα στην Ευρωπαϊκή έδρα του Ο.Η.Ε. στη Γενεύη.


4. Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών Ατομικής Ενέργειας (C.E.R.N.).

LHC.jpg

 


5. Κοινωνική εκδήλωση στην Πρεσβευτική κατοικία του μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδος στον ΟΗΕ στην Γενεύη.


6. Επίσκεψη στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας Tunnel Mont Blanc.

800px-Tunnel.jpg

Από πλευράς Επιμελητηρίου Ευβοίας στην αποστολή συμμετείχαν ο Οικον. Επόπτης Δημ. Σταματούκος τα μέλη του Δ.Σ. Δημ. Σάκκας και Κων. Γαρέφαλλος και ο διευθυντής Μελ. Μανώλης.