ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2.219 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιρότητα: 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2.219 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιπλέον 2.219 επενδυτικά σχεδία κρατικών ενισχύσεων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας (www.antagonistikotita.gr), η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 171,503,182.80 ευρώ. Αναλυτικά τα ονόματα θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας.