ΕΣΠΑ: 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Επικαιρότητα: 

  • ΕΣΠΑ: 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΣΠΑ:  Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», λόγω παράτασης της καταληκτικής ημερομήνιας μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 17:00 (αντί Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 που ήταν η παλαιότερη καταληκτική ημερομηνία). Η απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο espa.gr.