Εσπερίδα : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων – Ασφαλιστικός Νόμος

                                                                                               Πρόσκληση

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας καλεί σε Εσπερίδα που διοργανώνει στην Χαλκίδα, την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 16.30, με Θέμα :

 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων (Νόμος 4469/2017) –

Ασφαλιστικός Νόμος (4387/2016).

 

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Εύβοιας (Χαλκίδα Ελ. Βενιζέλου 12, 2ος όροφος).

 

Πρόγραμμα

 

Α΄ Μέρος (16.30-19.00)

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων

Κατηγορίες Υπαγομένων στο Νόμο – Προϋποθέσεις Υπαγωγής – Κριτήρια Ένταξης –

Ανάλυση Διατάξεων Ν. 4469/2017 και Υπ. Αποφάσεων – Υποδείγματα Κατάθεσης Αιτήσεων Ρύθμισης.

Εισηγητής : Δεδεμάδης Γεώργιος, Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών,

με σπουδές Νομικής QueenMaryUniversityofLondonκαι Οικονομικών στο YorkUniversityToronto.

 

Β΄ Μέρος (19.30-21.00)

Περιληπτική Αναφορά με τα Συναφή Θέματα και Επικαιροποιημένα Παραδείγματα του Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016.

Εισηγητής : Δεσπότης Αντώνης, Οικονομολόγος ΑΕΙ Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών Σχέσεων.

 

Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εσπερίδας :

Βαρελάς Βασίλειος / Λογιστής Φοροτεχνικός - Μέλος ΔΕ Επιμελητηρίου Εύβοιας -Υπεύθυνος Συντονισμού ΓΕΜΗ και Επιχειρήσεων

Νταβαρίας Αντώνιος  / Λογιστής Φοροτεχνικός - Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Εύβοιας – Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών.