Ετοιμάζεται η πρώτη προκήρυξη ΕΣΠΑ για Επιδότηση ΜΜΕ.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης κινούνται ταχύτατα με στόχο να ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους τους προσεχείς μήνες.

Οι ενισχύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του σχετικού προγράμματος υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το 13 δις. ευρώ.


Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι τα εξής:

  • Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής  δραστηριότητας (μεταποίηση εμπόριο τουρισμός παροχή υπηρεσιών).
  •  Θα αφορά μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους. 
  •  Θα αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης καθώς  και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων.
  • Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
  • Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και 60% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αναμένονται.

Ταυτόχρονα με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του διαγωνισμού βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες διαδικασίες:


1. Η σύνταξη του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
2. Η επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος  παρακολούθησης των ενισχύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Η οριστικοποίηση των υπό δέσμευση πόρων οι οποίοι υπολογίζεται  ότι θα ανέρχονται σε 13 δισ. ευρώ και η οριστικοποίηση της κατανομής τους ανά Περιφέρεια.
4. Η έκδοση των εξειδικευμένων υπουργικών αποφάσεων.
5. Η έκδοση του οδηγού εφαρμογής του υπό προκήρυξη μέτρου ενίσχυσης.

Η υλοποίηση των δράσεων που αφορούν την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή στόχος μας είναι να στηρίξουμε αποτελεσματικά τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν απασχόληση και εισόδημα στους εργαζομένους τους δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου.