ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ

Επικαιρότητα: 

TAXISnet: Οδηγίες για τις καταστάσεις που πρέπει να καταχωρήσουν οι επιτηδευματίες

Στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής καταστάσεων συμφωνητικών που έχουν καταρτιστεί μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και τρίτων προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr).

Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας δίδονται απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα των υπόχρεων φορολογουμένων.

 

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρχεία: