Η Αργία της Πρωτομαγιάς.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ενημέρωσε τις 13 Ομοσπονδίες και τους 257 Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν 380/68 με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης η 1η Μαΐου μπορεί να κηρυχθεί σε υποχρεωτική αργία πρακτική που ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια.


Για φέτος η συγκεκριμένη ημέρα κηρύχθηκε αργία με την υπ’ αριθμ. 6948/260/6-4-2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 433Β).


Κατά συνέπεια η Πρωτομαγιά και για εφέτος εξομοιώνεται με Κυριακή και δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση μισθωτών εκτός εκείνων που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας. Στην  περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που νόμιμα λειτουργούν δικαιούνται να λάβουν εφόσον εργασθούν μόνο την προσαύξηση 75% η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερήσιου μισθού τους (1/25).