ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ