ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (e - justice)

Επικαιρότητα: 

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (e  - justice) 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η χώρα μας έχει διασυνδεθεί ήδη ενεργά με την Ενιαία Πλατφόρμα Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e– justice) από τις 8 Ιουνίου 2017 , παρέχοντας μέσω αυτής της πλατφόρμας για το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων με στοιχεία από το ΓΕΜΗ. Μέσω της πλατφόρμας αυτής , δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε πρώτη φάση βασικών πληροφοριών , βασικά στοιχεία εταιρίας (επωνυμία, αριθμ. Μητρώου , EUID, έδρα, μητρώο εγγραφής , καταβεβλημένο κεφάλαιο , τύπος εταιρίας) ως και στοιχεία Εταίρων, Διαχειριστών , Μελών ΔΣ & Εκπροσώπων Εταιριών (με στοιχεία ταυτότητας και το ΑΦΜ όλων αυτών ) και σε δεύτερη φάση θα αναζητούνται οικονομικές καταστάσεις , ισχύουσα εταιρική σύμβαση , καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτής , για τις εγγεγραμμένες εταιρίες στο ΓΕΜΗ. Η αναζήτηση των στοιχείων μιας εταιρίας στο e– justiceπραγματοποιείται είτε με την επωνυμία της εταιρίας, είτε με τον αριθμό μητρώου εγγραφής της στο εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης (για την Ελλάδα ο 12ψήφιος αριθμός ΓΕΜΗ) συνοδευόμενο από το πρόθεμα της χώρας (ELGEMI για τις ελληνικές επιχειρήσεις). Ο διαθέσιμος σύνδεσμος για την αναζήτηση των πληροφοριών αναφορικά με την εμπορική δημοσιότητα είναι :

 https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-en.do  .