ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS