Μήνυμα του Επιμελητηρίου για την μεγάλη Πυρκαγιά στην Εύβοια.