ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επικαιρότητα: 

Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη τριετία με βασικό στόχο τη διευκόλυνση τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών.

 

Για να διαβάσετε το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ.