Νέα Προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ.

Προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ για :


1. Δάνεια για εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.


2. Δάνεια για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών από προμηθευτές οι οποίοι σήμερα είτε πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση είτε βρίσκονται εγκλωβισμένοι με ακάλυπτες επιταγές.
 
Τα δύο νέα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για την παροχή δανείων με εγγυήσεις σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου η Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Τ. Κατσέλη.

Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ Α. Παπαρσένος ο Γ.Γ. Βιομηχανίας Α. Φούρλας ο Γ.Γ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χ. Γκόρτσος ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δ. Ασημακόπουλος και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης.


Πρώτο πρόγραμμα: εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Με το πρώτο πρόγραμμα καλύπτονται με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Το δεύτερο πρόγραμμα που σήμερα ανακοινώνουμε καλύπτει δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών από προμηθευτές οι οποίοι σήμερα είτε πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση είτε βρίσκονται εγκλωβισμένοι με ακάλυπτες επιταγές.

Για να δείτε όλη την συνέντευξη της κας Υπουργού πατήστε εδώ.