ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Επικαιρότητα: 

Έως 4 χρόνια περίοδο χάριτος επιτόκιο 15% και μηνιαία δόση κάτω από 200 ευρώ είναι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης για τη ρύθμιση των στεγαστικών και των ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις τελούν υπό την αίρεση της τρόικας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ρύθμιση θα αφορά σε μισθωτούς συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη εξαρτημένη σχέση εργασίας (μπλοκάκια) το οικογενειακό εισόδημα των οποίων θα πρέπει να είναι έως 25.000 ευρώ και να έχει μειωθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2010 τουλάχιστον κατά 35%. Κατά την περίοδο χάριτος ο δανειολήπτης θα πληρώνει μόνο τόκους του δανείου με όριο το 30% του εισοδήματός του. Σε περίπτωση που η δόση υπερβαίνει το ποσοστό αυτό θα είναι χαμηλότερη. Στη ρύθμιση εντάσσεται η πρώτη κατοικία η αντικειμενική αξία της οποίας για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000 ευρώ ενώ για τους πολύτεκνους τις 200.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι στην προωθούμενη ρύθμιση εντάσσονται ευπαθείς κοινωνικές ομάδες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια όπως άνεργοι ανάπηροι και πολύτεκνοι ενώ οι άνεργοι κατά την περίοδο χάριτος δεν θα καταβάλλουν δόση. Σημειώνεται ότι από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα μη ενυπόθηκα δάνεια (καταναλωτικά κυρίως) εκτός αν οι οφειλέτες εγγράψουν υποθήκες οικειοθελώς.