Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και ο Ασφαλιστικός Νόμος σε Εσπερίδα του Επιμελητηρίου.

Επικαιρότητα: 

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και ο Ασφαλιστικός Νόμος σε Εσπερίδα του Επιμελητηρίου.

Ενημερωτική Εσπερίδα με Θέμα τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών 120 Δόσεων (Νόμος 4469/2017) και τον Ασφαλιστικό Νόμο (4387/2016), υλοποίησε το Επιμελητήριο Εύβοιας στη Χαλκίδα, την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018. Στο πρώτο μέρος των εργασιών ο κ. Δεδεμάδης Γεώργιος, (Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδές Νομικής QueenMaryUniversityofLondonκαι Οικονομικών στο YorkUniversityToronto), παρουσίασε στους επιχειρηματίες τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών αναλύοντας μεταξύ άλλων, τις Κατηγορίες των Υπαγομένων στο Νόμο, τις Προϋποθέσεις Υπαγωγής σε αυτόν και τα Κριτήρια Ένταξης.  Στο δεύτερο μέρος ο κ. Δεσπότης Αντώνης, (Οικονομολόγος ΑΕΙ Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών Σχέσεων), έκανε μια Περιληπτική Αναφορά στον Ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016, παρουσιάζοντας τον μέσα από Επικαιροποιημένα Παραδείγματα.