Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου στο Επιμελητήριο