ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Επικαιρότητα: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Παράταση 6 μηνών δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων

δικαιολογητικών και στοιχείων για την περαίωση της υπαγωγής των αυθαιρέτων του ν.4178/2013. Η προθεσμία λήγει στις 3

Νοεμβρίου και θα δοθεί με τροπολογία του άρθρου 99 του ν.4495/2017. Μέχρι την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας, η

πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών