Παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη ανέργων και ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ