ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 20.07.2017 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Επικαιρότητα: 

  • ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 20.07.2017 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται η εγγραφή , η καταχώρηση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017 . Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017 . Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :   http://wrm.ypeka.gr/.