ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΘΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕΣΩ ΚΕΠ – Η ΑΠΟΦΑΣΗ