ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

Επικαιρότητα: 

Παύση δραστηριοτήτων, μεταποίηση προϊόντων και υδατοκαλλιέργειες

Τέσσερις νέες προσκλήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη «Μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων», τις «Υδατοκαλλιέργειες» και την «Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

 

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρχεία: