ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (24 01 2019)

Επικαιρότητα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (24 01 2019)