ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020"ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ