ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΛΟΥΖ (31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019)