ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Επικαιρότητα: 

  • ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 1884/30.5.2017_Αριθμ. 41756 οικ./26.5.2017 Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων), η απόφαση με τις αρχικές οδηγίες για την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. ‘Οπως αποκαλύπτεται από το ΦΕΚ, ο συμβολαιογράφος θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ενώ ο ίδιος θα αναρτά στην ιστοσελίδα Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»), την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ όπου έχει αναρτηθεί η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Πλειστηριασμοί θα γίνουν σε βάρος όσων πελατών αρνούνται τη συνεργασία ή έχουν «εξαφανιστεί» με έμφαση σε ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ και εκτιμάται ότι θα κλιμακωθούν από το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 5.000 και άνω πλειστηριασμούς ως το τέλος του έτους.