ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ... ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΕ

Επικαιρότητα: 

Αβεβαιότητα και προβληματισμό προκαλεί σε παραγωγούς ΑΠΕ και βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σχετικό νομοσχέδιο που προωθεί το ΥΠΕΚΑ με το οποίο αρκεί μια υπουργική απόφαση για να αλλάξουν οι «ταρίφες» στους παραγωγούς ενώ ενστάσεις υπάρχουν και για τη «διακοψιμότητα».
Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις ΑΠΕ με βάση το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με πληροφορίες οι αποδόσεις θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από απλές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τις «ταρίφες».
Tο γεγονός και μόνο ότι η απόδοση μιας επένδυσης δεκάδων εκατομμυρίων θα συνεχίσει να εξαρτάται από μία απλή υπουργική απόφαση όπως λέγεται από την αγορά είναι ανασταλτικός παράγοντας για οποιονδήποτε επενδυτή αλλά και για το τραπεζικό ίδρυμα που θα κληθεί να χρηματοδοτήσει την επένδυση.
Αβεβαιότητα και προβληματισμό προκαλεί σε παραγωγούς ΑΠΕ και βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σχετικό νομοσχέδιο που προωθεί το ΥΠΕΚΑ με το οποίο αρκεί μια υπουργική απόφαση για να αλλάξουν οι «ταρίφες» στους παραγωγούς ενώ ενστάσεις υπάρχουν και για τη «διακοψιμότητα».
Συγκεκριμένα το κείμενο του νομοσχεδίου στο άρθρο 7 αναφέρει: «Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα (αναφέρεται στον πίνακα του 2009 με τον οποίο καθορίζονται οι ταρίφες) και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή».
Για το παραπάνω θέμα από το υπουργείο ΠΕΚΑ διευκρινίζουν ότι η υπουργική απόφαση για τις ταρίφες θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φωτοβολταϊκά και καμία άλλη ΑΠΕ.
Ωστόσο από την πλευρά των άλλων τεχνολογιών επισημαίνουν ότι η σχετική διάταξη χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεων.
Τέλος και σε ότι αφορά τις ΑΠΕ το νομοσχέδιο μειώνει ακόμη περισσότερο το συντελεστή ετήσιας αύξησης των τιμών πώλησης με βάση τον πίνακα τιμών του Νόμου 3468 του 2006 καθώς αυτός περιορίζεται στο 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο νόμος όπως ίσχυσε προέβλεπε αύξηση στο ποσοστό του δείκτη στη συνέχεια αυτός μειώθηκε στο 50% και τώρα προτείνεται η μείωσή του στο 25%.
Συγκεκριμένα το κείμενο του νομοσχεδίου στο άρθρο 7 αναφέρει: «Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα (αναφέρεται στον πίνακα του 2009 με τον οποίο καθορίζονται οι ταρίφες) και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή».
Για το παραπάνω θέμα από το υπουργείο ΠΕΚΑ διευκρινίζουν ότι η υπουργική απόφαση για τις ταρίφες θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φωτοβολταϊκά και καμία άλλη ΑΠΕ.
Ωστόσο από την πλευρά των άλλων τεχνολογιών επισημαίνουν ότι η σχετική διάταξη χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεων.
Τέλος και σε ότι αφορά τις ΑΠΕ το νομοσχέδιο μειώνει ακόμη περισσότερο το συντελεστή ετήσιας αύξησης των τιμών πώλησης με βάση τον πίνακα τιμών του Νόμου 3468 του 2006 καθώς αυτός περιορίζεται στο 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο νόμος όπως ίσχυσε προέβλεπε αύξηση στο ποσοστό του δείκτη στη συνέχεια αυτός μειώθηκε στο 50% και τώρα προτείνεται η μείωσή του στο 25%.
Tο γεγονός και μόνο ότι η απόδοση μιας επένδυσης δεκάδων εκατομμυρίων θα συνεχίσει να εξαρτάται από μία απλή υπουργική απόφαση όπως λέγεται από την αγορά είναι ανασταλτικός παράγοντας για οποιονδήποτε επενδυτή αλλά και για το τραπεζικό ίδρυμα που θα κληθεί να χρηματοδοτήσει την επένδυση.
Συγκεκριμένα το κείμενο του νομοσχεδίου στο άρθρο 7 αναφέρει: «Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να μεταβάλλονται και να εξειδικεύονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα (αναφέρεται στον πίνακα του 2009 με τον οποίο καθορίζονται οι ταρίφες) και ιδίως όσον αφορά στις τιμές και την κατηγοριοποίηση ανά ισχύ και χρονική περίοδο αναφοράς καθώς και να καθορίζονται κατηγορίες ανά ειδικότερη κατασκευαστική τεχνολογία φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Για τη μεταβολή και εξειδίκευση αυτή λαμβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ο βαθμός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή».
Για το παραπάνω θέμα από το υπουργείο ΠΕΚΑ διευκρινίζουν ότι η υπουργική απόφαση για τις ταρίφες θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φωτοβολταϊκά και καμία άλλη ΑΠΕ.
Ωστόσο από την πλευρά των άλλων τεχνολογιών επισημαίνουν ότι η σχετική διάταξη χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεων.
Τέλος και σε ότι αφορά τις ΑΠΕ το νομοσχέδιο μειώνει ακόμη περισσότερο το συντελεστή ετήσιας αύξησης των τιμών πώλησης με βάση τον πίνακα τιμών του Νόμου 3468 του 2006 καθώς αυτός περιορίζεται στο 25% επί του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους όπως αυτός ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ο νόμος όπως ίσχυσε προέβλεπε αύξηση στο ποσοστό του δείκτη στη συνέχεια αυτός μειώθηκε στο 50% και τώρα προτείνεται η μείωσή του στο 25%.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ06/09/2013