ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Επικαιρότητα: 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουλίου «τοποθετούν» στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης την προκήρυξη των δύο καθεστώτων – προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου (ν.4399/2016) «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ». Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων έχει οριστεί στα 200 εκατ.

ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ το καθένα) και αποσκοπούν στην ενίσχυση και τη δημιουργία clusters μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, καθώς και στην παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στις μορφές των ενισχύσεων που παρέχουν τα δύο αυτά καθεστώτα περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η φορολογική απαλλαγή και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.