Το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 στην ΚΑΡΥΣΤΟ εξατομικευμένη συμβουλευτική ενημέρωση για τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016στην ΚΑΡΥΣΤΟεξατομικευμένη συμβουλευτική ενημέρωση για τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΄΄ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΄΄ σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ και με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παραστούν κατά τις ώρες 12.00 - 16.00(έχοντας τους κωδικούς δραστηριότητας από το ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ) προκειμένουνα ενημερωθούν για τα ακόλουθα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020:  

            «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».«Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων». «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Εύβοιας και με τα ΔΣ των ανωτέρω Σωματείων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας

Λιονάκης Ιωάννης