Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ