ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Επικαιρότητα: 

Πέντε «αγκάθια» στο φορολογικό περιβάλλον της χώρας μας πλήττουν την επιχειρηματικότητα δημιουργούν αβεβαιότητα και διώχνουν τους επενδυτές. Οι παράγοντες δε αυτοί αφορούν τις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία τις αναδρομικές αλλαγές στους νόμους τις ασαφείς αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των φορολογικών αρχών το ασαφές ή αδύναμο ρυθμιστικό σύστημα για ατομικές λύσεις και προεγκρίσεις αλλά και τις μακράς διάρκειας φορολογικές δικαστικές διαμάχες. Αγκυλώσεις που συναντώνται ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να την κατατάσσουν μαζί με την Πολωνία και την Πορτογαλία στις χώρες με τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τις περισσότερες δυσκολίες στα φορολογικά τους συστήματα.Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Φορολογική Ερευνα 2013 που δημοσίευσε η Deloitte μια ετήσια έρευνα που καταγράφει τις τάσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος όπως παρατηρούνται από τους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων με στόχο την καλύτερη αντίληψή του. Περίπου 1.000 εταιρείες από όλη την Ευρώπη απάντησαν στις ερωτήσεις της φορολογικής έρευνας της Deloitte για το 2013 ενώ οι απαντήσεις συχνά εντυπωσιάζουν λόγω της ομοφωνίας τους παρά το γεγονός ότι προέρχονται από οργανισμούς που διαφέρουν σε μέγεθος και δομές αλλά και που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές οικονομίες.Σύμφωνα με την έρευνα οι επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων επιθυμούν πάνω από όλα μια σταθερή φορολογική νομοθεσία. Το σημαντικότερο ζήτημα που πολλοί επεσήμαναν είναι ότι τα ήδη πολύπλοκα φορολογικά συστήματά τους περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από τη συνεχή εισαγωγή νέων νόμων. Πέραν του κόστους που επιφέρει η προσαρμογή στις αλλαγές αλλά και η εκπαίδευση των φορολογικών τους ομάδων οι συχνές νομοθετικές αλλαγές είναι η βασική αιτία που καλλιεργεί τη φορολογική αβεβαιότητα. Αποτελούν μάλιστα σημείο που θα προσπαθούσαν πολλοί να περιορίσουν προκειμένου να κάνουν τις χώρες τους πιο ανταγωνιστικές από φορολογικής πλευράς.Ευνοϊκοί παράγοντεςΑπό την άλλη πλευρά η εν λόγω έρευνα διακρίνει τους παράγοντες που κάνουν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας ευνοϊκότερο:

* Η απλότητα των ρυθμίσεων

* η προνοητικότητα και η προσέγγιση συνεργασίας των φορολογικών αρχών

* η σιγουριά και η προβλεψιμότητα για το μέλλον

* οι μειώσεις στους φόρους. Βάσει των κριτηρίων αυτών από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης οι χώρες με το πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για επενδύσεις είναι η Ολλανδία και η Αγγλία χώρες οι οποίες έχουν εργαστεί πολύ και με μεγάλη επιτυχία για να γίνουν πιο ελκυστικές για πολυεθνικές εταιρίες. Στη γενική κατάταξη όμως βρίσκονται πίσω από τις μικρότερες οικονομίες του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας. Αντίθετα από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης η Ιταλία και η Ρωσία θεωρούνται οι χώρες στις οποίες το φορολογικό σύστημα αποθαρρύνει τις επενδύσεις λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης νομοθεσίας της ασάφειας και των διαφορετικών ερμηνειών των φορολογικού πλαισίου.Με αυτά τα δεδομένα το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης που ασκείται στους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων προέρχεται από τις συνεχείς αλλαγές στους φορολογικούς κανονισμούς. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι επιθυμούν απλά φορολογικά συστήματα και ότι η αυξημένη βεβαιότητα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αυξημένης απλότητας.«Δίκαιοι συντελεστές»Στο πλαίσιο αυτό η κα Μαρία Τρακάδη επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδος δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Φορολογική Ερευνα καταδεικνύει τους βασικούς παράγοντες-σημεία που καθιστούν ένα φορολογικό σύστημα ελκυστικό για επενδύσεις. Εταιρείες και επενδυτές έχουν ανάγκη από ένα απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα που θα διακατέχεται από μία προσέγγιση προνοητικότητας και συνεργασίας από τις φορολογικές αρχές θα προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις και θα εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Τι πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν για να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό; Πρέπει να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ένα περιβάλλον σταθερότητας μέσα στο οποίο θα μπορούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμα επενδυτικά προγράμματα. Το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας είναι το λιγότερο φιλικό προς τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την έρευνα είναι ανησυχητικό αλλά και αναμενόμενο δείχνοντάς μας την ανάγκη για άμεση αλλαγή νοοτροπίας. «Οι φορολογικές αρχές πρέπει επιτέλους να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις όπως η εφαρμογή συμφωνιών προέγκρισης και άμεσης διευθέτησης φορολογικών θεμάτων μέσω διαιτησίας καθώς και να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τους φορολογουμένους ώστε να υπάρχει αίσθημα αμοιβαίας ικανοποίησης. Θα πρέπει να καταλήξουμε το συντομότερο σε ένα σταθερό απλό δίκαιο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. Δεν έχει σημασία να έχουμε τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές αυτό που έχει σημασία είναι να είναι δίκαιοι και προβλέψιμοι. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση το φορολογικό μας σύστημα να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και κατ' επέκταση να ενισχύσει την οικονομία μας» υπογράμμισε.

 

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ20/11/2013