ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Επικαιρότητα: 

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος αλλά και τη διάρκεια

χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας σε ανεξαρτήτως και αυτοτελώς απασχολουμένους υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου και οι υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και Νάσος Ηλιόπουλος

(Φ.10043/3018/Δ18.153/2018). Η δυνατότητα λήψης του βοηθήματος ανεργίας προσφέρεται πρώτη φορά σε αυτοτελώς

και ανεξαρτήτως απασχολουμένους παρότι η σχετική εισφορά καταβάλλεται από το 2011. Το βοήθημα ανεργίας ανέρχεται

στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως και θα χορηγείται για χρονικό διάστημα 3 έως 9 μηνών, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης

του δικαιούχου. Θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και των

κριτηρίων που ορίζει η Υπουργική Απόφαση.